top of page
telugu padyalu.jpg
Top of page
telugu padyalu.jpg

Singer: 'Gaana Gandharva', 'Bhavyagana Kalaratna' Sri Vemuri Syama Sundara Rao
Harmonium: V. Venugopalachari
Clarionet: K. Acchibabu
Voice over: Sri Tangirala Raghava Sarma
Telugu Translation: Dr. K. V. Raghavacharya, TTD

bottom of page